אפוטרופסות מול ייפוי כח מתמשך

מאת עו"ד יצחק קינן

מינוי אפוטרופוס
כדי למנות אפוטרופוס יש להגיש בקשה לבית משפט בתוספת מסמכים התומכים בבקשה. בבקשה לביהמ"ש יש לפרט את הסיבה לבקשה והאם נדרש אפוטרופוס זמני או קבוע. נדרשת הסכמה בכתב של המעגל הקרוב של בני המשפחה לבקשה. המינוי מתבצע בהתאם להחלטת ביהמ"ש, כאשר ביהמ"ש משתכנע שהאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס אינו מסוגל יותר לדאוג לעצמו ולנהל את חייו באורח עצמאי.
בהליך זה, האדם עבורו ממנים אפוטרופוס אינו יכול להביע את דעתו או רצונו, מאחר וכבר אינו כשיר. ביהמ"ש קובע האם למנות לאותו אדם אפוטרופוס זמני או קבוע, לגוף ו/או לרכוש, ומחליט מי יהיה האפוטרופוס. אדם שמונה לו אפוטרופוס מאבד את כשרותו המשפטית ונקרא "חסוי". האפוטרופוס שמונה יכול להחליט במקום החסוי בכל התחומים לגביהם מונה ומבלי שתהיה לחסוי סמכות כלשהי להחליט אחרת.
לאפוטרופוס יש חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי, והוא נתון לפיקוחו. הליך המינוי כרוך בתשלום אגרה, הגשת תצהיר, קבלת הסכמות בכתב של המעגל המשפחתי הקרוב, חובת דיווח ואי וודאות מראש.

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך יכול להיעשות בכל שלב בחיי האדם,  בעודו כשיר לעשות כך. כאן מייפה הכוח (הממנה) עצמו, קובע, בעודו צלול, את זהות האדם (או כמה), שיטפל/ו בענייניו כשלא יוכל לעשות זאת בעצמו, ואף יכול להורות לאותו אדם כיצד לפעול וכיצד לטפל. הממנה יכול גם להחליט באילו עניינים יטפל מיופה הכוח ובאלו לא וביכולתו לבחור, לפי רצונו, שלושה תחומי אחריות של מיופה הכוח: רכוש, אישיים, אישיים רפואיים.
מיופה הכוח יכול להיות אדם אחד, או מספר אנשים, כשלכל אחד תחום אחריות אחר: ייפוי כוח רפואי, בו הממנה יחליט מי יהיה רופא המשפחה שלו, הסכמה לניתוחים וכדומה; ייפוי כוח לענייני רכוש, במסגרתו יטפל מיופה הכוח בניהול כספיו, מתנות כספיות, תרומות, השקעות וכדומה, של הממנה; ייפוי כוח לעניינים אישיים (שאינם רפואיים) כגון כל תחומי רווחתו של הממנה, לרבות היכן יגור, מי יטפל בו, כיצד תיראה שגרת יומו וכדומה.
ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, כאשר לעורך הדין בפניו נחתם ייפוי הכוח אין עניין אישי בייפוי הכוח. ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי. הממנה שולט על כל התהליך וגם רשאי לחזור ממנו בכל עת. כאשר הממנה מגיע למצב שבו הוא כבר אינו כשיר ולמעשה אינו יכול לקבל החלטות בעצמו לגבי עצמו, ניתן להכניס את ייפוי הכוח  לתוקף באופן מיידי וללא מעורבות שיפוטית. ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף (להצהרה תצורף חוות דעת מומחה עדכנית לגבי מצבו של הממנה).
מינוי מיופה כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה לקבל החלטות הנוגעות לענייניו מבעוד מועד ולדעת שבבוא העת החלטות אלו יבוצעו במלואן על ידי מיופה הכוח ובהתאם להנחיותיו ורצונו של הממנה. במקביל קיימת גם חובה חוקית של מיופה הכוח ליידע את הממנה ולהיוועץ בו לפני כל החלטה חשובה, וכמו כן מיופה הכוח חייב לבצע את תפקידו בהתאם להנחיות המקדימות שהממנה נתן ופירט בייפוי הכוח המתמשך.
בהליך זה מיופה הכוח נבחר כאמור מראש על ידי הממנה עצמו והתהליך נעשה בשליטת הממנה. ההליך אינו דורש את מעורבותה של ערכאה משפטית. יש צורך בתשלום שכ"ט חד פעמי לעורך הדין בלבד. לא נדרש תשלום אגרה, אין צורך בהסכמת קרובי משפחה ויש צורך אך ורק בהסכמת מיופי הכוח שמתמנים. ייפוי הכוח מוכן מראש למקרה הצורך ללא  מעורבות של ביהמ"ש וההכנסה לתוקף של ייפוי הכוח היא קצרה ויעילה. ביטול המינוי יכול אף הוא להיעשות על ידי הממנה, באמצעות הודעה בכתב למיופה הכוח.
מסקנות
בשים לב לכל האמור לעיל, נראה כי לייפוי כוח מתמשך יש יתרונות רבים על פני מינוי אפוטרופוס. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע בעודו צלול ומתפקד ולהחליט מי ידאג לו ומי יקבל עבורו החלטות, אם חלילה יהיה בעתיד בלתי כשיר, כשהבחירה שלו נעשית באופן חופשי. הכוח הוא בידי הממנה בלבד, כאשר ההליך כולו שומר על עצמאותו, על חירותו ועל תכנון עתידו כפי שנראה לו נכון, עם בחירת מיופה כוח אותו הוא מכיר, עליו הוא סומך ויודע שיבצע את תפקידו בנאמנות. כמו כן, זהו הליך הפיך מאחר שכל עוד הממנה צלול הוא רשאי להתחרט, לבטל את ייפוי הכוח או לערוך ייפוי כוח חדש עם הוראות אחרות. שימוש במנגנון של ייפוי כוח מתמשך מונע עימותים מיותרים בין בני המשפחה על רקע חילוקי דעות בכל הנוגע לאופן בו הם רוצים שהאדם יטופל, נחסך מהם הצורך לפנות לבית משפט ולשלם אגרה והם לא נדרשים לדווח לאפוטרופוס הכללי על כל החלטה ופעולה שבוצעה. הם פועלים בוודאות על פי הנחיות מקדימות שנתן הממנה בעודו צלול, ויודעים שבכך הם מגשימים את רצונו.

הכותב הינו עו"ד ותיק, בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב וסא"ל במיל.
כל האמור ברשימה זו הינו בעל אופי כללי ואינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.


שווה להרשם

הרשמו עוד היום והכנסו למועדון הצרכנות שלנו

עשרות הנחות במרום נווה

דילוג לתוכן