השכרת דירות בזמן הקורונה

מאת עו"ד גיא בר-און

השכרת דירה בתקופת מגפת הקורונה בה אנו מצויים בחוסר ודאות כללית, משפיעה מאוד על קבלת החלטות בנוגע להשכרת דירות למשכירים בשוק הדיור, לכן  לא רצוי לעורך חוזה פשוט מהאינטרנט , יש צורך להעריך בצורה טובה ביותר את מידת הסיכון מהמשכיר ורצוי להתייעץ עם עו"ד כאשר מדובר בנכסים שהם נכסים יקרים. 

בתקופה זו עדיף להכין חוזה , שיכלול מנגנוני פיצוי , ופינוי מהירים, מנגנונים נוקשים קצת יותר שכן חוסר הוודאות יכול להוליך את בעל הנכס למצבים משפטיים שונים שעדיף להימנע מהם. 

בדיקת השוכר 

יש לבדוק את השוכר, מי הוא, לתשאל אותו, לבקש להציג תלושי שכר, לברר את מעמדו במקום העבודה, בירור זה מהווה אינדיקציה ראשונית האם לחתום עמו על חוזה. 

מומלץ לעשות חיפוש בגוגל , המידע בגולל מעלה פרטים, כמו תביעות נגד השוכר, פסקי דין בהם הוא מופיע, בדיקה במרשם פושטי הרגל, בדיקה במאגר של בנק ישראל של לקוחות מוגבלים , רצוי לבקש תדפיס של תעודת זהות בנקאית, תדפיס זה יכול ללמד על מצבו של השוכר לאורך השנה האחרונה ועל התחייבויותיו ויכול לשמש אינדיקציה טובה לגבי כושר הפירעון של השוכר. 

לאחר שסיימנו את הבדיקות, יש להכניס בחוזה מנגנונים שיבטיחו את ביצוע החוזה, ככל שהמשכיר הוא בעל סיכון נמוך יותר, כמות המנגנונים תהיה גם היא לא רבה , אם המשכיר בעל סיכון גבוה כמות המנגנונים חייבת להיות קשה , ומוגברת. בצד אחד של הסקאלה המנגנון הכי פשוט והכי יעיל הוא דרישה להפקדה של מזומן בידי המשכיר של חודשיים דמי שכירות מראש בין 5000 לעשרת אלפים שקל זה מנגנון סביר ויעיל, אפשר לדרוש ערבות בנקאית, ערבות בנקאית היא כסף חי אשר הבנק שומר לטובת המשכיר, והוא יכול להפעיל אותה בצורה כמעט מידית. ערבות בנקאית מחייבת קביעת תנאים להפעלתה, לאמור אי תשלום דמי שכירות במשך חודש ואי תיקון מחדל זה תוך 7 ימים יביאו למימוש הערבות הבנקאית , יש חובה לנסח את הכללים לגבי שטר הערבות , בצורה ברורה,  הערבות הבנקאית יכולה לשמש לקשת שלמה של הפרות אשר חייבות להיות מנוסחות בשטר הערבות, אי תשלום מיסים, ועד בית חשמל ארנונה, גרימת נזק לנכס במזיד על ידי השוכר ואי תיקון הבעיה תוך שבעה ימים , המטרה היא שבעל הנכס קודם יקבל כספים ואחר כך יש לטפל בפינוי. 

קביעת סעיפים יסודיים בחוזה, אלו סעיפים אשר הפרתם מחייבת את ביטול החוזה רצוי לקבוע בחוזה כמה שיותר סעיפים יסודיים , ההסכמה בין הצדדים היא הדבר החשוב ביותר והיא צריכה להיות מנוסחת נכון, משני טעמים, הראשון החוזה צריך להיות ברור, השני נקודת המוצא של כותב המאמר כי בתקופה של השנתיים שלוש הקרובות יגלו בתי המשפט מידת רחמנות גדולה ביותר כלפי שוכרים, הם לא ירצו להוציא שוכרים כל כך מהר מדירות וישנן גם הצעות חוק בנושא , היות ואנו במשבר כלכלי, חשוב לנסח בחוזה כמה שיותר סעיפים שהפרתם היא יסודית ומחיבת ביטול החוזה ,ופינוי הנכס , וכי השוכר מוותר על כל טענה משפטית וכי הוא יהיה יכול לפנות למנגנון של בוררות רק לאחר פינוי הנכס לפי דרישת המשכיר.  

מנגנון נוסף הוא מנגנון פיצוי, חשוב לנסח מנגנון פיצוי ברור שכולל תנאי כי השוכר מוותר על כל טענה בנוגע לאותו פיצוי, וכי הוא מנוע משפטית מלפנות לגורם משפטי אשר יכול להפחית את גובה הפיצוי , החתמה של צדדים שלישיים על שטרי ערבות , רצוי לא לקחת שיק לביטחון שכן הוא מחייב הפעלה של מערכת הוצאה לפעול דבר שהוא לא רצוי , צדדים שלישיים זה אבא אמא או חבר או בן משפחה , עניין זה נתון לשיקול דעת כאשר נקודת המוצא היא קבלה מידית של הנכס דבר ראשון לא משנה באיזה מצב במקרה של הפרה  קודם שהחזקה בנכס תגיע לבעליה ורק אחר כך יתפנו הצדדים לריב בבית המשפט. 

מעבר לתנאים היסודיים ובדיקה זהירה של השוכר חשוב תמיד להתייעץ עם עורך דין לפני החתימה על הסכם השכירות. 

שווה להרשם

הרשמו עוד היום והכנסו למועדון הצרכנות שלנו

עשרות הנחות במרום נווה

דילוג לתוכן