עדכונים לגבי ענייני התנועה במרום נווה וגני מרום

סיכום פגישת זום שנערכה בין נציגי ועד השכונות מרום נווה וגני מרום ביחד עם ליעד אילני (מחזיק תיק התנועה) וסיגל חורש (בתמונה משמאל, מהנדסת העיר)

לגבי מסוף האוטובוסים:

1. יותקנו מצלמות בשני צדדי רחוב חזון איש בגבולות העיר רמת גן לטובת הטלת קנסות על נהגי אוטובוסים שיחנו בניגוד לחוק
2. עיריית רמת גן חותרת למצב של ביטול המסוף בחזון איש לחלוטין.

3. נערכה פגישה עם מנכ"ל משרד התחבורה כהכנה לביקור השרה בשבוע השני של ספטמבר. ככל שלא תושג הסכמה עם משרד התחבורה, תוגש עתירה מנהלית שתתקוף הן את סבירות ההחלטה להתיר לבני ברק להקים במקום זה מסוף אוטובוסים (כולל החניה ליד אולם הספורט בצד של רמת גן) והן כשלים בעמידה בחוקים ותקנות (ככל שיתגלו כאלה).
4. עד אז תשתדל העירייה לשלוח פיקוח במיוחד בתקופות בהן מאורגנות הסעות המוניות מהמסוף אולם יש לזכור שקיימת מצוקת פקחים  בעיר (לא כל התקנים מאוישים) עקב תנאי שכר שמוכתבים ע"י משרד הפנים. בהזדמנות זו קורא ממ ר' העיר למי שרואה עצמו מתאים לתפקיד להציע עצמו.

לגבי המטרו:

1. מדובר בקו מטרו העובר ממזרח למערב דרך רמת גן. תוכנית המאקרו כוללת 2 חלופות באזור מרום נווה/בני ברק. הצפונית עוברת דרך בני ברק-רחוב חזון אי"ש והדרומית עוברת דרך הרב לוין, מתחת למגדלי גני מרום ומגדלי מרום נווה (רחוב באדר-הגאון אליהו) עם שטח התארגנות במגרש הכדורגל של רמת עמידר (בסוף רחוב הרב לוין).
בשתי החלופות יש תחנה בפינת הרא"ה-שד' ירושלים ותחנה בבר-אילן. אבל בחלופה הצפונית מתווספת תחנה בפינת חזון איש ומנדבורנה בעוד שבחלופה הדרומית מתווספת תחנה ליד מסוף האוטובוסים שברמת עמידר (ליד מוזיאון המקרא).
2. בני ברק מעדיפה את התוואי הצפוני ורמת גן בשלב זה מעוניינת בתוואי הדרומי. כל עיר רוצה מקסימום תחנות בשטחה.
3. נציגי שתי השכונות הביעו התנגדותן לקיום שטח ההתארגנות המוצע שיתווסף למצוקת התנועה הקשה באזור (הוסף אשכול הגנים) מעבר לפגיעה באיכות החיים של דיירי גני מרום.

סוכם כי נציע חלופות סבירות בתוואי הקו לשטח ההתארגנות בנייר עמדה.

4. הובעה דאגה ממעבר המטרו מתחת לבניינים וננסה להציע תוואי חלופי ובמקביל נבחן את העניין ההנדסי לרבות עומק יסודות הבניינים בהשוואה לעומק מנהרת המטרו.

5. התוכניות תוגשנה להפקדה להתנגדויות בימים הקרובים ואז יש חודשיים להגשת השגות. הניסיון בקו הסגול לימד שזה כבר די מאוחר לשנות את התכניות בשלב ההשגות וחבל שלא נלמד הלקח.


עמדת ועדי השכונות

לאור העובדה שמרבית אוכלוסיית היעד (מרום נווה, גני מרום, מתחם נגבה) קרובה יותר לתחנה בתוואי הצפוני מאשר לתחנה בתוואי הדרומי, אין שום יתרון לתוואי הדרומי.
לכן אין טעם לאשר שטח התארגנות במקום מגרש הכדורגל שיגרום סבל עצום לתושבים במשך 5 שנים לפחות. בנוסף, התוואי הצפוני לא עובר מתחת למגדלי השכונה שיסודותיהם עמוקים. יצוין שאין בעולם ניסיון רב של חפירת מנהרת מטרו מתחת למגדלי מגורים קיימים וראינו מה קרה ברחוב ז'בוטינסקי כשמכונת ה TBM חפרה מנהרה לקו האדום – בולענים לרוב, שחרור גזים רעילים שגררו פינוי של מספר בניינים ועוד.

ערר חדש

בנושא אשכול הגנים

במהלך אוגוסט הוגש ערר נוסף על ידי מובילי ההתנגדות להקמת אשכול הגנים. עותק של אישור הגשת הערר שהגיע למערכת, מראה כי המאבק בנושא הקמת אשכול הגנים רחוק מלהסתיים.

שווה להרשם

הרשמו עוד היום והכנסו למועדון הצרכנות שלנו

עשרות הנחות במרום נווה

דילוג לתוכן