פרוטוקל ישיבת ועד השכונה שהתקיימה ב 24.2

במפגש שהתקיים ביום רביעי ה- 17.2 (בזום כמובן...) השתתפו נציגי ועדי הבתים הבאים: אייל אלפרין מרימלט 14, יהודה דוידוביץ מרימלט 12, איתמר ברזילי מהגאון אליהו 16, אמיר מבאדר 10, יובל רובינשטיין מבאדר 4, ליאור מרימלט 10, מירב בוך מבאדר 10, סמרה ניסים מרימלט 4, עמי בורג ורמי זוכוביצקי מבאדר 6, סמי קידר מהגאון אליהו 2, עודד וולף מבאדר 6, אלון וודניצקי מבאדר 4 ורמי פדלון מהגאון אליהו 10. רמי פדלון פתח את המפגש בסקירה אודות פעילות הוועד בעבר והחשיבות הרבה שהוא רואה בלחדש את מפגשי הוועד המייצגים את ועדי הבתים מכל הבניינים בשכונה כדי לפעול יחדיו ולהשפיע על הגורמים הרלבנטיים בעירייה, מתוך מטרה לשפר את איכות חיי תושבי מרום נווה ולהביא את צרכי התושבים למודעות ומימוש בקרב הגורמים המקצועיים.

לאחר הסקירה נדונו 6 סעיפים שהיו על סדר היום:

1) אשכול הגנים ברחוב רימלט.
יהודה דוידוביץ נתן סקירה קצרה אודות אשכול הגנים המתוכנן והפעילות שנעשתה עד כה בנושא. להלן עיקרי הסקירה:
(א) מיד לאחר הבחירות, הזדרז ראש העיר להעביר החלטה כבר בישיבת הנהלת העיר הראשונה על הקמת אשכול הגנים ללא שיתוף הדיירים. פגישות עם ראש העיר לא הצליחו להניאו מההחלטה למרות שהוסבר היטב מדוע אין זה סביר להקים את אשכול הגנים דווקא בשכונה מאוד מבוגרת שכבר יש בה אשכול גנים. גם הוצעו הצעות למיקום חלופי שכן מקובל על תושבי השכונה.
(ב) ביוני 2019 אושרה התוכנית בוועדה מקומית לתכנון ובניה ללא פרסום להתנגדויות בטענה שהתוכנית תואמת תב"ע.
(ג) הוגש ערר והערר התקבל עקב סטיות מהתב"ע.
(ד) הוגש ערר שני לאחר שהתוכנית תוקנה ואושרה שוב בוועדה מקומית לתכנון ובניה. התקיים בדיון בנובמבר וממתינים להכרעת ועדת הערר.
(ה) במקביל הוגשה עתירה מנהלית כנגד תכנית המתאר רג-52 והדיון בה צפוי להתקיים באפריל 2021.

2) קו המטרו המתוכנן לעבור מתחת לבנייני רחוב באדר.
כזכור חברת נת"ע הפקידה לפני כחודשיים תוכנית לסלילת קו מטרו M2 האמור לצאת מפתח תקווה מערבה דרך גבעת שמואל, בני ברק, גבעתיים ועד לחוף הים של תל אביב. התוכנית כוללת שתי חלופות במקטע שבין בר אילן לבין הרא"ה. חלופה צפונית העוברת דרך בני ברק וחלופה דרומית העוברת דרך רמת גן מהתחנה בשדרות ירושלים /הרואה לכיוון רחוב תרצה' מאיר בעל הנס, גן ולנברג, רחוב באדר, חזון איש, אבני החושן. הקו מתוכנן לעבור מתחת לבניינים ברחוב באדר ובאבני החושן. הסיבה להגשת שתי חלופות במקטע זה היא החשש של נת"ע מקשיים שתערים עיריית בני ברק עת תידרש החפירה (שלא ניתן לעצור אותה) גם בשבת.
ועד השכונה בסיוע יועץ תנועה מרימלט 12 (חזי צ'צ'יק) הגיש השגה לות"ל כנגד החלופה הדרומית. במקביל התקיימו מספר פגישות בין הועד למחזיק תיק התנועה ומ"מ ראש העיר מר ליעד אילני ועם מהנדסת העיר אינג' סיגל חורש.
בעקבות פגישות אלה הזמינה מהנדסת העיר חוו"ד מקצועית מאחד המומחים הנודעים בארץ לעניין ביסוס קרקע- אינג' ישראל דוד. לפי חוות דעתו, לא סביר שנת"ע אוסרת הקמת מבנים חדשים לאורך התוואי מעל 10 קומות מחשש לסיכון המבנים אך באותה נשימה מאשרת העברת מנהרת מטרו מתחת למגדלים בני 20-22 קומות שמתחת להם 3-4 קומות חניון המגרדות את קודקוד המנהרה.
הטיעון המרכזי כנגד התוואי הדרומי (פרט לסיכון המגדלים תחתיהם יעבור התוואי) הוא רדיוס כיסוי אוכלוסיה שתשתמש בקו בכלל ולתושבי ר"ג בפרט. בחלופה הצפונית התחנה היא בפינת חזון איש ומנדבורנה קרובה יותר לריכוזי האוכלוסייה באזור (שכונת מרום נווה וגני מרום) בהשוואה לתחנה בתוואי הדרומי הנמצאת בקצה הצפון מזרחי של שכונת רמת עמידר בסמוך לכביש 4.
מועצת העיר רמת גן דנה בנושא לפני כחודשיים וקיבלה החלטה הקוראת לוועדת התכנון (ות"ל) ולחברת נת"ע להעדיף את הקו הצפוני כפתרון הנכון תחבורתית והנדסית.
בהשגה של עיריית רמת גן לות"ל אכן נכתב שמועצת העיר רמת גן ממליצה על החלופה הצפונית ואולם מוצגת עמדת הצוות המקצועי של העירייה שמעדיפה באופן תמוה את החלופה הדרומית. לא היה תקדים שבו הצוות המקצועי מציג עמדה המנוגדת לעמדת נבחרי הציבור.
מירב פרטה את ההשגה שהוגשה (בנוסף להשגה שהוגשה ע"י ועד השכונה) בשיתוף פעולה בין תושבי רחוב באדר ורחוב אבני החושן באמצעות עו"ד עפר שחל.
דיון בות"ל אמור להתקיים ביום ראשון 28.2 מר ליעד אילני ממלא מקום ראש העיר ומחזיק תיק התנועה, הקים פורום לשיתוף פעולה בין העיריה לנציגי שכונות מרום נווה וגני מרום. התקיימו שתי פגישות בנושא בהשתתפות נציגי העיריה כולל מר ליעד אילני, מהנדסת העיר, ומנהלת מחלקת התנועה בעיר. מטעם התושבים השתתפו: עמי בורג, מירב בוך, יהודה דוידוביץ, רמי פדלון, ונציגים מגני מרום.
הציפיה של ועד מרום נווה היא שעמדת העיריה תוצג על ידי ממלא מקום ראש העיר מר ליעד אילני ולא רק על ידי מהנדסת העיר, שעמדתה כאמור מנוגדת לעמדת נבחרי הציבור.

3) העתקת גינת הכלבים  
ניסים סמרה סקר את הפעילות בנושא. ניתנו הבטחות להעתקת גינת הכלבים ולצערנו עד כה לא בוצע דבר.
סוכם שוועד השכונה יפנה שוב לראש העיר וממלא מקומו כדי לקיים את הבטחת העבר.

4) מסוף האוטובוסים ברחוב חזון איש
משרד התחבורה ועירית בני ברק הקימו בשנים האחרונות מסוף אוטובוסים מסיבי ברחוב חזון איש וזאת למרות שאין תשתית למסוף אוטובוסים ברחוב, המדרכה צרה ביותר ותושבים חוצים את הרחוב בין האוטובוסים החונים. נוצרת סכנה משמעותית לחיי אדם כתוצאה מניהול כושל זה של תחנות האוטובוסים הרבות.
ממלא מקום ראש העיר מר ליעד אילני מוביל הגשת עתירה כנגד משרד התחבורה על מנת להעביר את מסוף האוטובוסים למקום אחר וימנע את המפגע התחבורתי והאקולוגי לתושבי מרום נווה. האוטובוסים הנעים ברחוב חזון איש וחונים לאורך המדרכה הן בשטח רמת גן והן בשטח בני ברק הם מטרד קשה לתושבים. סוכם שבקרוב יותקנו מצלמות אשר יאפשרו לעיריה להגיש דוחות כנגד נהגים החונים לאורך המדרכה במקומות שלא מיועדים לחניה. המחלקה המשפטית של עירית רמת גן עובדת לגבש עתירה ואנו מקווים שבקרוב יהיו תוצאות לעבודה זו. בנוסף לכך מר ליעד אילני הבטיח לזמן פגישה עם מחזיק תיק התנועה בעירית בני ברק כדי למצוא פתרון חליפי לתחנות האוטובוסים ברחוב חזון איש.

5) בניית קומה שניה מעל המרכז המסחרי הישן.
הובא לידיעת חברי הוועד מידע שקיימת כנראה כוונה להקים בתי קפה על גג המרכז המסחרי הישן במרום נווה. חברי הוועד הביעו התנגדות להקמת בתי הקפה בשל העובדה שכיום קיימים 3 בתי קפה הנותנים מענה לצרכי השכונה וכן מכיוון שהכיכר עמוסה לעייפה (יתר על המידה) בחלק משעות היום וכן קיימת מצוקת חנייה. בישיבה הובעו דעות והצעות שונות אודות שימושים אלטרנטיביים בגג. סוכם שרמי יבדוק את הנושא לאשורו מול העירייה וככל ואכן יש כוונה לפתח את הגג של המרכז המסחרי, הנושא יובא לדיון לאחר שחברי הוועד יבדקו עם דיירי הבניינים מה עמדת התושבים.

6) שיפור פעילות וועד השכונה וחיזוק הקשר עם תושבי השכונה
הנושא ידון שוב בפגישת הוועד הבאה. בשלב זה סוכם שמירב בוך תוביל את נושא התרבות והאירועים של השכונה. רמי פדלון ידאג לקשר אותה עם סימונה גרושקה – מנהלת מחלקת תרבות כדי לממש שיתוף פעולה עם העיריה. נאווה מנדלסון תרכז את נושא ניהול ותקשור הפרוטוקולים והפעילות של הוועד. סוכם שחשוב לאתר תושבים המעוניינים להתנדב הן לפעילות התרבות כדי שמירב לא תישא בעול לבדה והן בנושא העברת המידע לתושבים. הוחלט שרמי פדלון ימשיך לפעול כיו"ר ועד השכונה.

"ועד השכונה פועל בהתנדבות וקורא לתושבי השכונה להתנדב ולסייע בנושאים והתחומים השונים שעל הפרק, וכן להעלות נושאים לטיפול ורעיונות לקידום חיינו המשותפים בשכונה. ניתן לפנות לנציגי ועד הבניין בו אתם מתגוררים, או לפנות ישירות לוועד במייל: MaromNavehVaad@gmail.com
רשם: איתמר ברזילי

שווה להרשם

הרשמו עוד היום והכנסו למועדון הצרכנות שלנו

עשרות הנחות במרום נווה

דילוג לתוכן