קו המטרו M2 – תמונת מצב

תקציר הפרקים הקודמים: 

1. פורסם מועד אחרון להגשת התנגדויות לקו המטרו M2 – 5.12.20. 

2. הקו יחבר את צומת סגולה עם בי"ח וולפסון, וכאשר הוא עובר באיזור ר"ג, התכנון מציג שני תוואים חלופיים, בקטע שבין תחנת הרא"ה-שד' ירושלים ותחנת אוני' בר אילן:

a. תוואי צפוני – דרך בני ברק עם שתי תחנות בעיר, אחת בהאדמו"ר מנדבורנה-חזון אי"ש והשניה בכהנמן.

b. תוואי דרומי – דרך ר"ג, עם תחנה אחת ברמת עמידר, ליד מסוף האוטובוסים ברחוב הרב לוין.

מכל קווי המטרו והרכבת הקלה, רק בקו הזה, ובאזורנו, תוכננו שתי חלופות, מהן אחת אמורה להיבחר במועד לא ידוע… 

3. שטח התארגנות לעבודות אמור להיות במגרש הכדורגל ברמת עמידר. 

בפרק הנוכחי:

ועדי שכונות מרום נווה וגני מרום, ונציגי רמת עמידר, מנסים לעבוד עם עירית ר"ג לגיבוש התנגדות לתוואי הדרומי ולשטח ההתארגנות. כמובן שיש הסכמה של הוועדים על נחיצות המטרו, אך לא בתוואי הדרומי.

בעקבות קיום שתי ישיבות חיוביות של נציגים מוועד שכונת מרום נווה עם מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק התנועה, ליעד אילני, ומהנדסת העיר, סיגל חורש, הוכן והועבר נייר עמדה ענייני ומנומק לעיריה, מטעם הוועד, המפרט את הסיבות להתנגדות לתוואי הדרומי ולשטח ההתארגנות.

בעניין התוואי הועלו הטיעונים:

1. שימושיות לצרכן הקצה: התחנה ברמת עמידר תשרת מעט מתושבי ר"ג ובעיקר את תושבי השכונה, בעוד שהתחנה בחזון איש תשרת גם את תושבי ב"ב (שיותר נסמכים על תחבורה ציבורית), וגם את תושבי ר"ג.

2. סכנה בטיחותית למגדלים:  התוואי הדרומי עובר בקירבה מסוכנת, ואף מתחת, למגדלים בני 18-22 קומות שיסודותיהם עמוקים בהשוואה לבניינים הנמוכים בתוואי הצפוני. יש בכך פוטנציאל לסיכון יציבות המבנים, רעידות קרקע, סדקים ונזקים ופגיעה קשה בערך הדירות. בעבר נוצרו בולענים בעבודות על הקו האדום בז'בוטינסקי.

3. הצדקה תכנונית נטולת שיקולים זרים ופוליטיים:

1. התוואי הצפוני הוא התוואי המקורי המועדף על המתכננים, והוא נכון יותר מבחינת תנועה, תחנות, שימוש לצרכן, ומידתיות הפגיעה בתושבים ובסביבה. 

2. הסיבה לקיום התוואי הדרומי היא פוליטית, לצורך הפעלת לחץ על ב"ב להסכמה לעבודות בשבת. לא ייתכן שתושבי ר"ג יהיו בני ערובה במאבק הזה.

3. התחנה המוצעת ברמת עמידר אינה במיקום אידיאלי עבור תושבי השכונה והיא נבחרה כדי לתת פתרון גם לתושבי ב"ב.

4. יש צורך בעוד תחנות בר"ג, אך התוואי הדרומי אינו התשובה לכך. דווקא העדפת התוואי הצפוני תשרת כמות גדולה יותר של תושבי ר"ג.

בעניין שטח ההתארגנות הועלו הטיעונים הבאים:

1. בקיום שטח ההתארגנות במקומו הנוכחי יש חוסר היגיון תכנוני משמעותי ופגיעה בלתי מידתית וסבירה בתושבי הסביבה.

2. נפח התנועה במקום בעייתי כבר כיום:

רחובות האיזור עמוסים ואינם מותאמים לכמות הרכבים של אלפי הדירות ברחובות האיזור, שמתנקזים בקושי רב למעגל התנועה ברימלט-חזון איש, ולצומת באדר-חזון איש.

כבר כיום מדובר בבעיה תחבורתית ובטיחותית קשה ונטולת פיתרון, שבשעות השיא מייצרת פקקים, צפירות, סכנה לרכבים ולהולכי רגל, בפרט לילדים הרבים בדרכם אל וחזרה ממוסדות החינוך והחוגים.

3. תוספת עומס ממסוף האוטובוסים של ב"ב:

לא נדיר לראות גם 15 אוטובוסים ויותר החונים בסביבה, מצמצמים את נתיבי הנסיעה, מבצעים עבירות תנועה, מעמיסים על התנועה, בפרט בשעות העמוסות ממילא, ומהווים סכנה בטיחותית למשתמשים בהם ולהולכי רגל.

4. פגיעה באיכות החיים ואיכות הסביבה:

הנ"ל מהווה כבר כיום פגיעה קשה, מבחינת רעש וזיהום אויר.

5. תוספת נפחי תנועה גדולים של רכבים כבדים, במשך שנים, ברחובות הקטנים והצפופים, עמוסי הרכבים, אוטובוסים, הולכי רגל וילדים, ייצור קטסטרופה תחבורתית, סכנה בטיחותית חמורה, ופגיעה קשה באיכות הסביבה ובריאות התושבים, שיסבלו מרעש, פיח ואבק במשך שנים.

6. תוספת עומס מאשכול ששת הגנים ברימלט:

אם יוקם, תתווסף לתנועה בשעות השיא עוד כמות גדולה של כלי רכב.

7. בהנחה שייבחר התוואי הצפוני, לא סביר ששטחי ההתארגנות יהיו בר"ג בעוד שהתחנות יהיו בב"ב.

תושבי הסביבה וגם העיריה למודי ניסיון מר מתחבורה ציבורית המשרתת בעיקר את ב"ב, תוך פגיעה קשה בתושבי ר"ג (מסוף האוטובוסים) ולא יעלה על הדעת שמחדל כזה יחזור על עצמו עם המטרו.

8. הוצעו לעיריה הצעות חליפיות לשטחי התארגנות, מידתיות וסבירות יותר בפגיעתן בכמות התושבים הסמוכים.

לאחר הפגישות המקצועיות והגשת נייר העמדה, נערך מפגש זום עם התושבים, שיזם כבוד ראש העיר, כרמל שאמה הכהן. לצער תושבי הסביבה, עלתה מהמפגש תמונה מדאיגה, כשראש העיר סיפר על תמיכה פה אחד של יועצים פנימיים וחיצוניים של העיריה בתוואי הדרומי, הגם שראש העיר הדגיש כי הוא פתוח לשמוע את התושבים ולא גיבש עמדה סופית. ראש העיר לא פירט את נימוקי היועצים אך אמר שהוא יפרסם אותם לאחר המפגש. 

בתאריך 23.11.20 נקבעה ישיבת מועצה בעניין המטרו, בה אמורים היו חברי המועצה להצביע בנושא. 

לקראת הישיבה פעל ועד השכונה נמרצות בקרב חברי המועצה, על מנת שיסכימו עם הטיעונים שהעלה הוועד ויצביעו נגד התוואי הדרומי ושטח ההתארגנות. גם תושבים רבים התגייסו, ושלחו הודעות בעניין לראש העיר ולחברי המועצה. 

בבוקר יום הישיבה התפרסמה חוות דעת של יועץ מקצועי חיצוני בעל מוניטין, שהוכנה לבקשת מהנדסת העיר. צוין בה שקיימת סכנה ל-311 מבנים שהתוואי הדרומי יעבור מתחתם או בקירבה גבוהה אליהם, לרבות מגדלי יוחנן באדר, גני מרום, וחלק מהגאון אליהו. ועד השכונה דאג להדגיש גם מסקנות אלו בקרב חברי המועצה. יצוין כי חוות הדעת לא התבקשה לבחון את התוואי הצפוני ולומר איזה תוואי עדיף. יש להניח שהיועץ, לו התבקש לבחור מבין התוואים, היה בוחר בתוואי הצפוני, כמו מתכנני הפרויקט. 

במקביל לפעילות ועד השכונה, התגבש ועד פעולה של מגדלי גני מרום עם חלק מתושבי רחוב יוחנן באדר, ולאחר שנאסף כסף מחלק מהתושבים, נשכרו משרד עו"ד ויועצים, על מנת לפעול גם כן כנגד התוואי ושטח ההתארגנות. מאמצי השכנוע של הוועדים והתושבים נראה שנשאו פרי, לפחות זמנית, כשבמהלך ישיבת המועצה הובעה התנגדות של רוב החברים לתוואי הדרומי. בסופה לא התקיימה הצבעה כמתוכנן, והוחלט לחזור לדון עם הצוותים המקצועיים בנקודות שעלו, והמועצה תתכנס שוב להצביע בעניין ב-2.12.20, יום אחד בלבד לפני המועד האחרון האפקטיבי להגיש התנגדות, שכן 5.12 הוא יום שבת. 

גם בהחלטה זו יש כדי לעורר דאגה, ולכן הפעילות לא תמה, והוועדים ימשיכו לפעול על מנת שהעירייה תאמץ את ההתנגדות העניינית ואת גישת מתכנני הפרויקט, ותתנגד לתוואי הדרומי ולשטח ההתארגנות ברמת עמידר, ותעדיף את התוואי הצפוני. 

המשך יבוא…

שווה להרשם

הרשמו עוד היום והכנסו למועדון הצרכנות שלנו

עשרות הנחות במרום נווה

דילוג לתוכן